TUNAP Premium 142 Radiator tett


Til tetting av kjølekretsløpet.

Egenskaper:

 • Sikrer kjølesystemet mot skader som følge av lekkasjer.
 • Vedvarende tetting av lekkasjer i kjølesystemet.
 • Forhindrer svetting i og rundt pakninger/slanger.
 • Tilpasset nye typen kjøleveske som finnes på bla. nye Audi og VW.

Bruksområder:

 • Når man har svetting i slanger
 • Lekkasje i koblinger
 • Sprekker i radiatoren, koblinger eller motorblokka.
 • Når det lekker vann inn i motoroljen
 • Best egnet ved større synlige lekkasjer.

Brukerveiledning:

 • Varmeventilene åpnes helt, og motoren kjøres i minst10min. til termostaten åpner og varmeapparatet avgir varme.
 • 1 boks 300 ml. TUNAP 142 tilsettes mens motoren er varm.
 • Slå deretter motoren av, kontroller veskenivå og etterfyll kjøleveske hvis det trengs.
 • Innholdet rekker til 10 liter kjøleveske. Ved større kjøretøyer maks 10 %. 1:100.

Spesielle Egenskaper:

 • TUNAP Radiatortett 142 er helt kompatibelt med alle typer frostvæske og kjølesystemer.
 • Lukkede kjølesystemer. Skader ikke gummi, pakninger, kunststoff, eller metall.

Produsentens varenr: 142
Art.nr: 166046090
329 kr

Logg inn